Produksjon

Vi kan ta på oss oppdrag innen produksjon, delproduksjon eller bygging av prototyper.
Dette kan være alt fra enkle til mer avanserte komponenter eller produkter og fra enkle produkt til store serier.  

All produksjon for kunde gjøres i tett samarbeid med kunde ut ifra instrukser, skisser og spesifikasjoner.
Vi tilbyr også tjenester innen tilrettelegging for produksjon av både nye og eksiterende produkter.

I tillfeller hvor kunden selv ønsker å montere/produsere prototyp kan vi på forespørsel legge tilrette for at dette kan gjøres i våre lokaler.
Dette er selvsagt avhengig av kapasitet og vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle, men erfaringer viser at dette kan gi en raskere tilgang
på nye deler dersom der skulle være behov for eller ønske om å gjøre endringer. 

delprod produksjonpng polert

 

 

 

 

 
InMedia AS