Tegningsarkiv

Vi tilbyr våre kunder kostnadsfri lagring av en kopi av produksjonstegninger på egne kundemapper på vår server.

Dette gjelder også knekkeprogrammer som er laget i forbindelse med knekking av deler. Filene kan om ønskelig merkes med kundens eget referansenummer.

Ved å tilby våre kunder denne muligheten bidrar vi til at man kan oppnå reduserte oppstartskostnader ved senere produksjon.

 
InMedia AS