Tilrettelegging for produksjon

Med bakgrunn i vår erfaring fra produksjon av egne produkter samt flere års erfaring med skjæring og knekking tilbyr vi tjenester innen tilrettelegging for produksjon.

Gjennom egne erfaringer ser vi viktigheten av at produktet er godt tilrettelagt. Dette har gitt oss mange fordeler, deriblant en effektiv produksjon. Vår effektive produksjon har bidratt til lavere produksjonskostnader uten at dette har gått utover kvaliteten på produktet.

I tett samarbeid med kunde og med utgangspunkt i skisser, tegninger, prototyp eller eksisterende produkter kan man ved en gjennomgang finne løsninger eller tilrettelegge slik at man kan utnytte de muligheter man har ved skjæring og knekking av plater. Det kan også være at man kan finne løsninger som kan bidra til å forenkle produksjonen av produktet.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende vurdering eller mer informasjon om hva vi kan bistå med.

 
InMedia AS